2023 Yamaha GP1800R HO **SOLD** 2023 YAMAHA WAVERUNNER GP1800R HO - Aurora