2019 Nissan Titan Crew Cab PRO-4X 4X4 Two-Tone - Mono