2018 Jeep Wrangler Sport ONE OWNER, PET FREE, NON SMOKING - Grande Prairie