2020 Ford Ranger LARIAT - TF XTREME EDITION! TRAILER TOW PKG SPRT - Toronto