2018 Mazda Mazda6 GT Only 19 262km!! (92$/wk)oac.** - Bathurst